Як змінилась робота екоінспектора під час війни?


Розширене інтерв’ю відомій журналістці науково-популярного журналу «Wired», що видається в Сан-Франциско та Лондоні, письменниці та екопросвітниці Сабріні Вейс, за координації з комунікаційним менеджером Команди підтримки реформ Міндовкілля Олегом Киричуком, сьогодні надала начальник Відділу інструментально-лабораторного контролю ДЕІ Столичного округу Олена Сидоренко.

“Екоінспектори систематично здійснюють виїзди на місця наслідків російської агресії по території Київської області та м.Києва. Найрезонанснішими є руйнація ряду автозаправних комплексів та нафтобаз, де реалізовувалися та зберігалися суттєві об’єми різних видів пального. Фіксуються витоки нафтопродуктів на рельєф місцевості та погіршення якості українських земель, вплив на поверхневі й підземні води.
Нафта є сумішшю органічних сполук таких як, алкани, циклоалкани, ароматичні вуглеводні різної молекулярної маси, а також кисневих, сірчистих та азотистих сполук. Розливи нафти негативно впливають на ґрунтовий покрив, а саме: порушують кореневе живлення рослин, фільтраційний режим, шкодять рослинний покрив, призводять до втрати родючості земель, міграції токсичних речовин у середині ґрунтового шару, зниження кількості мікроорганізмів і утворення СО2.
Через займання нафтобаз і АЗС, в атмосферу надходять несанкціоновані викиди, а повітря забруднюється продуктами горіння.


Зазвичай, головним етапом кожного виїзду – є відбір проб ґрунтів для визначення рівня забруднення, також здійснюється огляд та фіксація фізичних масштабів впливу на довкілля на певній території, даються запити на отримання даних дистанційного зондування землі.
Проби ґрунту ми відбираємо з таким розрахунком, щоб кожна частина представляла собою зразок ґрунту, типового для даного прошарку землі. Реквізуємо точкові проби на одному пробовідбірному майданчику та складаємо з них об’єднану.


Вже в офісі, у камеральних умовах, інспектори здійснюють аналіз події на базі різносторонніх додаткових джерел інформації, проводять розрахунок збитків, згідно нових, адаптованих до військового стану, Методик визначення розмірів шкоди. Так створюється документальне підґрунтя для позовів українських міжнародних юристів в світовому трибуналі по стягненню збитків з країни-агресора”.

Руслан Стрілець
Олена Крамаренко
Ігор Зубович
Олена Криворучкіна

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці