Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Розпорядження "Про схвалення Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища"

Постанова "Про Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей"

Постанова "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив"

Про затвердження Санітарних правил в лісах України

Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального

Про затвердження Порядку заготівлі другорядних 
лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України

Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується

Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходівДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці