Державна екологічна інспекція Столичного округу звертається до суду з вимогою заборони експлуатації полігону твердих побутових відходів №5

Державна екологічна інспекція Столичного округу звертається до суду з вимогою заборони експлуатації полігону твердих побутових відходів №5 (с. Підгірці Обухівського району Київської області)

За результатами проведеного планового заходу державного нагляду (контролю) ПрАТ «Київспецтранс» (ЄДРПОУ 02772037) Державною екологічною інспекцією Столичного округу було виявлено ряд порушень вимог природоохоронного законодавства у процесі діяльності вказаного суб’єкта господарювання та експлуатації полігону твердих побутових відходів № 5, зокрема: не до­три­мання нор­ма­ти­вів ски­да­н­ня за­бру­дню­ю­чих ре­чо­вин у во­дний об’­єкт, відсутність ОВД по окремим ро­бо­чим про­е­ктам реконструкції полігону ТПВ №5, відсутність вкриття ІІ чер­ги по­лі­го­ну, за­хо­ро­не­н­ня не­без­пе­чних від­хо­дів, захоронення несортованих та неперероблених (необроблених) побутових відходів та ін.

Зважаючи на невиконання приписів Державної екологічної інспекції Столичного округу та порушення ПрАТ «Київспецтранс» природоохоронного законодавства, прийнято рішення про подання позову до суду щодо заборони експлуатації полігону твердих побутових відходів № 5.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці